INFO:
Home » Buku Ende HKBP » Hupuji holong ni

Hupuji holong ni

Judul : BE-009, Hupuji holong ni, BL-110
Ket. : Ende Puji-pujian

1. Hupuji holong ni rohaMu O Tuhan Jesus Rajangki
Tu Ho hulehon ma tondingku Ai i do pinangidoMi
Huhalupahon ma diringku Mamingkir holong ni rohaMu
2. Sai dilului Ho do ahu Au pe huhalungunhon Ho
Ditaiti rohaMi rohangku Dibahen i hulehon do
Dipillit Ho hian tondingku I pe hutodo Ho Tuhanku
3. Huhilala ingkon martuhan Ingkon mangolu au di Ho
Ndang jumpang au be hangoluan Aut unang dipatupa Ho
Sai Ho do paradiananku Sai gok di Ho nama langkangku
4. Di Ho saleleng ni lelengna Au on, o Jesus Tuhanki
Ho ma nampuna sasudena Gogongku ro di artangki
Ai naung dilehon Ho mudarMu Manggarar utang ni dosangku.
5. Ai nunga tung diparhatoban Sibolis dohot dosa au
Tuani ma Ho ro o Tuhan Mamorsan uhum na tu au
Ditaoni Ho do hamatean Mambaen di ahu hangoluan.
6. O Jesus uhir ma goarMu Torang bagas tu rohangkon
Asa tarsurat di jolongku Holong ni rohaMi tongtong
Hatangku ro di parangengku Ingkon dipuji do goarMu

Klik Video dibawah ini untuk melihat cuplikannya

Loading...
Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Scroll To Top

www.komunitas-batak.com

H-O-R-A-S!

Jika Anda terbantu dengan adanya situs ini, mohon Klik LIKE atau follow kami dibawah ini!